Reglement

Men kan lid worden vanaf het jaar waarin men 18 jaar wordt.

Leden dienen geen bijdrage te betalen bij inschrijving. De aankoop van een basispakket kledij geldt als inschrijving.

Het dragen van een fietshelm is een aangewezen veiligheidsmaatregel. Wie geen helm draagt doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

Iedereen draagt de kledij van de club om aan de groep dezelfde kleur en stijl te geven.

Weersomstandigheden en veiligheid: de situatie wordt beoordeeld door de aanwezige bestuursleden en wegkapitein.

De wegkapitein ziet erop toe dat de groep steeds samen blijft. De aanwezige bestuursleden kunnen vóór of tijdens de ritten de wegkapiteins dwingende richtlijnen geven qua rijstijl, tempo, afstand, …

Alle deelnemers dienen een reservetube of een reserveband mee te hebben.

Tempoversnellingen worden enkel toegelaten wanneer de aard van het parcours dit toelaat (kasseistrook, zware helling) en vanaf het moment dat de wegkapitein de toestemming geeft. Koersen en sprinten zijn nooit toegestaan./p>

De verkeersregels dienen steeds gerespecteerd te worden.

Het is niet toegelaten om met 3 of meer naast elkaar te rijden of om door te rijden als de uitstapleider het stopteken gegeven heeft.

Wekelijks worden de leden per mail en/of brief ingelicht over de ritten/toertochten. Op de website vind je steeds de meest actuele versie van de kalender.

Alle leden zijn steeds stipt aanwezig op de afspraak (9u).

De verkeersregels dienen steeds gerespecteerd te worden.

De raad van bestuur heeft het recht bijzondere beslissingen te nemen wanneer het dit nodig acht. Dit kan uitsluiting uit de club inhouden.

De club onderschrijft de 'ethiekverklaring voor de sportclubs'. Het is de bedoeling om een positief ethisch klimaat te stimuleren. Bvb ons gedrag tegenover elkaar en de andere weggebruikers is beleefd en correct, geen discriminatie en uitsluiting op basis van godsdienst, geaardheid, afkomst, enz.... ;